Paweł Łapiński

Trójmieszczanin po studiach romanistycznych we Wrocławiu i Warszawie. Tłumacz literacki z języka francuskiego, członek Oddziału Północnego Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury i przygodny wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego. Okazjonalnie badacz przekładu i komiksu, w wolnych chwilach próbuje dokończyć doktorat o recepcji polskiej literatury współczesnej we Francji.

Przekłada, bo niczego innego nie umie.

Zdjęcie: archiwum prywatne

Książki